Äldrenämnden, protokoll, 2021-05-27 § 55

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-27

Paragrafer:
§ 55

Anslag publicerades:
2021-05-28

Anslag avpubliceras:
2021-06-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln våning 4

Protokoll på webben:

Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt

Emil Fridolfsdahl

nämndsekreterare

090- 16 18 21

emil.fridolfsdahl@umea.se

Mer information

Sidan publicerades