Äldrenämnden, protokoll, 2021-08-26

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-08-26

Paragrafer:
§ 65

Anslag publicerades:
2021-09-01

Anslag avpubliceras:
2021-09-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades