Äldrenämnden, protokoll, 2021-09-23

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-23

Paragrafer:
§ 76

Anslag publicerades:
2021-09-29

Anslag avpubliceras:
2021-10-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades