Äldrenämnden, protokoll, 2021-11-23

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-23

Paragrafer:
§ 92-100

Anslag publicerades:
2021-11-24

Anslag avpubliceras:
2021-12-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln våning 4

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

emifri04 är av typen sv:simpleUser, måste vara en sv:page
Sidan publicerades