Äldrenämnden, protokoll, 2022-04-28

Protokoll för Äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-04-28

Paragrafer:
§ 46-53, 55-57

Anslag publicerades:
2022-05-04

Anslag avpubliceras:
2022-05-27

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades