Äldrenämnden, protokoll, 2022-11-17

Protokoll för Äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-17

Paragrafer:
§ 104–114

Anslag publicerades:
2022-11-23

Anslag avpubliceras:
2022-12-15

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades