Äldrenämndens arbetsutskott, protokoll, 2021-09-09

Protokoll för äldrenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-09

Paragrafer:
§ 72, 74-77

Anslag publicerades:
2021-09-14

Anslag avpubliceras:
2021-10-06

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades