Äldrenämndens arbetsutskott, protokoll, 2021-11-04

Protokoll för äldrenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-04

Paragrafer:
§ 90–98

Anslag publicerades:
2021-11-10

Anslag avpubliceras:
2021-12-02

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Norra flygeln våning 4

Mer information

Sidan publicerades