Äldrenämndens arbetsutskott, protokoll, 2022-06-09

Protokoll för Äldrenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-06-09

Paragrafer:
§ 55–62

Anslag publicerades:
2022-06-14

Anslag avpubliceras:
2022-07-08

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades