Äldrenämndens arbetsutskott, protokoll, 2022-09-08

Protokoll för Äldrenämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-08

Paragrafer:
§ 63–69

Anslag publicerades:
2022-09-13

Anslag avpubliceras:
2022-10-07

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades