Äldrennämndens arbetsutskott, protokoll, 2021-10-07

Protokoll för äldrennämndens arbetsutskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2021-10-07

Paragrafer:
§78-79

Anslag publicerades:
2021-10-12

Anslag avpubliceras:
2021-11-03

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades