Brand- och räddningsnämnden, protokoll, 2021-09-29

Protokoll för brand- och räddningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-29

Paragrafer:
§ 32–42

Anslag publicerades:
2021-09-30

Anslag avpubliceras:
2021-10-22

Förvaringsplats för protokoll:
Brandstationen, Signalvägen 14, nämndssekreterarens kontor

Protokoll på webben:
Brand- och räddningsnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades