Brand- och räddningsnämnden, protokoll, 2021-11-24

Protokoll för brand- och räddningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-24

Paragrafer:
§ 43–54

Anslag publicerades:
2021-11-25

Anslag avpubliceras:
2021-12-17

Förvaringsplats för protokoll:
Brandstationen, Signalvägen 14, nämndssekreterarens kontor

Protokoll på webben:
Brand- och räddningsnämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades