Byggnadsnämnden, protokoll, 2021-04-21

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-04-21

Paragrafer:
§ 106–158

Anslag publicerades:
2021-04-28

Anslag avpubliceras:
2021-05-20

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3


Mer information

Sidan publicerades