Byggnadsnämnden, protokoll, 2021-05-19

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-19

Paragrafer:
§ 159, 161–205

Anslag publicerades:
2021-05-27

Anslag avpubliceras:
2021-06-18

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3

 

Mer information

Sidan publicerades