Byggnadsnämnden, protokoll, 2021-08-25

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-08-25

Paragrafer:
§ 265–300

Anslag publicerades:
2021-09-01

Anslag avpubliceras:
2021-09-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3


Mer information

Sidan publicerades