Byggnadsnämnden, protokoll, 2021-09-22

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-22

Paragrafer:
§ 301–337

Anslag publicerades:
2021-09-29

Anslag avpubliceras:
2021-10-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3

 

Mer information

Sidan publicerades