Byggnadsnämnden, protokoll, 2021-11-17

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-17

Paragrafer:
§ 369–405

Anslag publicerades:
2021-11-24

Anslag avpubliceras:
2021-12-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3

 

Mer information

Sidan publicerades