Byggnadsnämnden, protokoll, 2022-11-16 § 301

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-16

Paragrafer:
§ 301

Anslag publicerades:
2022-11-17

Anslag avpubliceras:
2022-12-09

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3

 

Mer information

Sidan publicerades