Byggnadsnämnden, protokoll, 2023-11-15 § 260-261

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-11-15

Paragrafer:
§ 260–261

Anslag publicerades:
2023-11-16

Anslag avpubliceras:
2023-12-08

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3

Protokoll på webben:
Byggnadsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades