Flyttade fordon

I Umeå kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon: VW Polo
Registreringsnummer: CCR548
Datum: 2021-03-15
Uppställningsplats: Fordonet är transporterat till Umeå kommuns förråd, Löpevägen 11, 906 20 Umeå, för förvaring.

Fordon: Mercedes-Benz C 180
Registreringsnummer: TBW785
Datum: 2021-03-15
Uppställningsplats: Fordonet är transporterat till Umeå kommuns förråd, Löpevägen 11, 906 20 Umeå, för förvaring.

Fordon: Audi A6 Avant 2,4
Registreringsnummer: DBE319
Datum: 2021-03-15
Uppställningsplats: Fordonet är transporterat till Umeå kommuns förråd, Löpevägen 11, 906 20 Umeå, för förvaring.

Är ägaren av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen,
eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren har underrättats,
tillfaller det Umeå kommun.

Mer information

Sidan publicerades