Flytt av fordon

I Umeå kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon: Opel Vectra
Registreringsnummer: PWX282
Datum: 2021-07-16

Fordon: Dacia Sandero
Registreringsnummer: KYD170
Datum: 2021-07-16


Uppställningsplats: Fordonen är transporterade till Umeå kommuns förråd, Löpevägen 11, 906 20 Umeå, för förvaring.

Är ägaren av fordonen inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen,
eller har fordonen inte avhämtats inom en månad från det att ägarna har underrättats,
tillfaller det Umeå kommun.

Mer information

Sidan publicerades