Flytt av fordon

I Umeå kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon: Volvo 343, Peugeot 307, Audi A6, Citroen C4, Suzuki Swift
Registreringsnummer: LXY 046, WML 624, WCP 227, XEJ 478, 29-RJF-7

Datum: 2022-03-08
Uppställningsplats: Fordonet är transporterat till Umeå kommuns förråd, Löpevägen 11, 906 20 Umeå, för förvaring.

Är ägaren av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen,
eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren har underrättats,
tillfaller det Umeå kommun.

Mer information

Sidan publicerades