Flytt av fordon

I Umeå kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon: Volvo 745
Registreringsnummer: PYW 302

Fordon: Toyota Yaris

Registreringsnummer: RRK 189

 

Fordon: Volvo S70

Registreringsnummer: PXY 593

Datum: 2022-08-25
Uppställningsplats: Fordonet är transporterat till Umeå kommuns förråd, Löpevägen 11, 906 20 Umeå, för förvaring.

Är ägaren av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedagen, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren har underrättats, tillfaller det Umeå kommun.

Mer information

Sidan publicerades