Flytt av fordon

Inom Umeå kommun har följande fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall, och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Fordon Reg.nr Datum

Audi A3 RHK 851 2023-08-11
Cadillac AOA 437 2023-08-11


Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Umeå kommun.

Mer information

Sidan publicerades