För- och grundskolenämnden, protokoll, 2021-05-27

Protokoll för För- och grundskolenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-27

Paragrafer:
§ 53-54, 56-65

Anslag publicerades:
2021-06-09

Anslag avpubliceras:
2021-07-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Södra flygeln, Vån 2

Protokoll på webben:
För- och grundskolenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades