För- och grundskolenämnden, protokoll, 2021-09-23

Protokoll för för- och grundskolenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-23

Paragrafer:
§ 74-88

Anslag publicerades:
2021-09-28

Anslag avpubliceras:
2021-10-20

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Södra flygeln, vån 2

Protokoll på webben:
För- och grundskolenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades