För- och grundskolenämnden, protokoll, 2022-04-28

Protokoll för för- och grundskolenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-04-28

Paragrafer:
§ 32-39

Anslag publicerades:
2022-05-03

Anslag avpubliceras:
2022-05-25

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Brogatan 12 B, Södra flygeln vån 2

Protokoll på webben:
För- och grundskolenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades