Fritidsnämnden, protokoll, 2021-03-24

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-03-24

Paragrafer:
§ 22, 24–27, 29-30

Anslag publicerades:
2021-03-30

Anslag avpubliceras:
2021-04-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Fritid, Södra flygeln

Protokoll på webben:
Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades