Fritidsnämnden, protokoll, 2021-05-26

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-26

Paragrafer:
§ 41

Anslag publicerades:
2021-05-27

Anslag avpubliceras:
2021-06-18

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Fritid, Södra flygeln

Protokoll på webben:
Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades