Fritidsnämnden, protokoll, 2021-09-29

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-29

Paragrafer:
§ 55–59, 61-65

Anslag publicerades:
2021-10-05

Anslag avpubliceras:
2021-10-27

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Fritid, Södra flygeln

Protokoll på webben:
Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades