Fritidsnämnden, protokoll, 2021-11-24, § 74

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-24

Paragrafer:
§ 74

Anslag publicerades:
2021-11-25

Anslag avpubliceras:
2021-12-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Fritid, Södra flygeln

Protokoll på webben:
Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades