Fritidsnämnden, protokoll, 2022-09-21

Protokoll för fritidsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-21

Paragrafer:
§ 51–57

Anslag publicerades:
2022-09-23

Anslag avpubliceras:
2022-10-15

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Fritidsförvaltningen, Södra flygeln, Brogatan 12B

Protokoll på webben:
Fritidsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades