Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, protokoll, 2021-04-28

Protokoll för Gymnasie- och vuxenutbildninsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-04-28

Paragraf
§ 55

Anslag publicerades:
2021-04-29

Anslag avpubliceras:
2021-05-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Södra flygel, vån 2

Protokoll på webben:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades