Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden, protokoll, 2021-05-26

Protokoll för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-26

Paragrafer:
§ 64-65, 67-68, 70-73

Anslag publicerades:
2021-06-09

Anslag avpubliceras:
2021-07-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Södra flygeln, vån 2

Protokoll på webben:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades