Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, protokoll, 2021-09-21

Protokoll för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-21

Paragrafer:
§ 85-102

Anslag publicerades:
2021-09-27

Anslag avpubliceras:
2021-10-19

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Södra flygeln, vån 2

Protokoll på webben:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades