Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, protokoll, 2022-05-25

Protokoll för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-05-25

Paragrafer:
§ 42-51

Anslag publicerades:
2022-06-07

Anslag avpubliceras:
2022-06-29

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Brogatan 12B, Södra flygeln, vån 2

Protokoll på webben:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades