Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, protokoll, 2022-09-20

Protokoll för gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-20

Paragrafer:
§ 63-73

Anslag publicerades:
2022-09-23

Anslag avpubliceras:
2022-10-17

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Brogatan 12B, vån 2

Protokoll på webben:
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades