Individ- och familjenämnden IFO-utskotts, protokoll, 2022-06-08

Protokoll för individ- och familjenämndens ifo-utskotts möte är justerat.

Datum för möte:
2022-06-08

Paragrafer:
§ 289-304

Anslag publicerades:
2022-06-09

Anslag avpubliceras:
2022-07-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Socialtjänstens kansli

 

Mer information

Sidan publicerades