Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-04-28

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-04-28

Paragrafer:
§ 112-113

Anslag publicerades:
2021-04-29

Anslag avpubliceras:
2021-05-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

 

Mer information

Sidan publicerades