Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-05-26

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-26

Paragrafer:
§ 128-129, 131-145, 157

Anslag publicerades:
2021-06-02

Anslag avpubliceras:
2021-06-24

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokollöppnas i nytt fönster

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades