Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-05-26

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-05-26

Paragrafer:
§ 146-156

Anslag publicerades:
2021-06-02

Anslag avpubliceras:
2021-06-24

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

 

Mer information

Sidan publicerades