Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-08-25

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-08-25

Paragrafer:
§ 207-208, 211-224

Anslag publicerades:
2021-09-01

Anslag avpubliceras:
2021-09-23

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

 

Mer information

Sidan publicerades