Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-09-22

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-09-22

Paragrafer:
§ 226-243

Anslag publicerades:
2021-09-29

Anslag avpubliceras:
2021-10-21

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades