Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-11-03, §148

Protokoll för Individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-03

Paragrafer:
§148

Anslag publicerades:
2021-11-09

Anslag avpubliceras:
2021-12-01

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Mer information

Sidan publicerades