Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-11-17

Protokoll för individ-och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-17

Paragrafer:
§ 275-292, 297

Anslag publicerades:
2021-11-24

Anslag avpubliceras:
2021-12-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades