Individ- och familjenämnden, protokoll, 2021-11-17 §293-294, 296

Protokoll för Individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2021-11-17

Paragrafer:
§ 293-294, 296

Anslag publicerades:
2021-11-24

Anslag avpubliceras:
2021-12-16

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå

Mer information

Sidan publicerades