Individ- och familjenämnden, protokoll, 2022-04-27 §77, 79-80

Protokoll för individ- opch familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-04-27

Paragrafer:
§ 77, 79-80

Anslag publicerades:
2022-05-02

Anslag avpubliceras:
2022-05-24

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades