Individ- och familjenämnden, protokoll, 2022-09-21

Protokoll för Individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-09-21

Paragrafer:
§ 167-178

Anslag publicerades:
2022-09-23

Anslag avpubliceras:
2022-10-18

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, norra flygeln

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades