Individ- och familjenämnden, protokoll, 2022-11-16

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2022-11-16

Paragrafer:
§ 227-236

Anslag publicerades:
2022-11-22

Anslag avpubliceras:
2022-12-14

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

 

Mer information

Sidan publicerades